Brages 100-årshistorik är ett exempel på folklivssektionens strävan att analysera sin omgivning.
I historiken handlade det om att lyfta fram föreningens ”inre” värld.

 

Också i andra sammanhang, som vid seminarier, på exkursioner och i den egna tidskriften Laboratorium för folk och kultur, vill vi se djupare på kulturens fenomen och miljöer inom kulturen djupare än vad den första anblicken låter ana.