Österbottniskt bondbröllop


1907     Första upplagan
1916     Andra upplagan
1923     Tredje upplagan
1937     Fjärde upplagan
1978     Nytryck efter 1907-års utgåva