BJÖRKEN OCH STJÄRNAN

Folkvisor och Topelius - digitalt och levande
Fre 2.11 kl. 15

Seminarium och konsert

 

Seminarium kl. 15-16.45

Välkomst - Susanne Österlund-Pötzsch

Pia Lindholm:
”Finlands svenska folkdiktning online – folkkulturen på nätet”
illustreras med musik av Lotta Ahlbeck (fiol)

Carola Herberts:
”Men af sång är glädje vunnen” - Topelius och folkvisan

                                                  

Paus med mingel och lätt servering           

 

Konsert kl. 17-19.30          

Björken och stjärnan
Musikaliskt uppförande med uppläsning och musik
Lotta Ahlbeck, Jarl Ahlbeck & Anders Backman

Allsång, musik, jammande
Sjung och spela med på Topelius visor, finlandssvenska folkvisor och -låtar

Alla som vill sjunga, spela och jamma tillsammans är välkomna. Spelledare Lotta Ahlbeck

Deltagande i seminariet och konserten är gratis.
Anmälan till seminariet senast 30.10 till
kansli@brage.fi eller tlf. 09–636513

 

Seminariet och konserten arrangeras av Brages sektion för folklivsforskning i samarbete med Folkmusiknätverket Lirarna

 

 

Välkommen till Föreningen Brage, föreningen för finlandssvensk folkkultur!

Föreningen Brage i Helsingfors är en samlingsplats för aktiva människor med intresse för dans, dräkter, lekar, musik, sång och folklivsforskning.

Bekanta dig närmare med föreningens kurser och våra sektioners aktuella verksamhet.

Läs närmare om kursutbudet under Aktuellt och under de olika sektionerna.

Dräktbyrån ger dig information om folkdräkter och material till dem.

Bekanta dig gärna med tidskriften Laboratorium för folk och kultur.

Till Brages verksamhet hör också kurser, seminarier och publikationer.