Seminarium 2.11.2018

Folkmusik och Topelius

Seminarium kring Folkmusik, -sång och Topelius.

Arrangeras av Sektionen för Folklivsforskning inom Brage.

15.00                  Välkommen och öppnande av symposiet

15.10                  Pia Lindholm: Presentation av
                           Finlands  svenska folkdiktning online
                                                          

15.45                  Carola Herberts: Topelius pjäser och sånger
                                                        

16.30                  PAUS 

17.00                  Björken och stjärnan:
                            Musikaliskt uppförande med uppläsning
                            och musik
                            Lotta Ahlbäck, Jarl Ahlbäck &
                           Anders Backman

17.45                  Allsång, musik, jammande

 

 

Välkommen till Föreningen Brage, föreningen för finlandssvensk folkkultur!

Föreningen Brage i Helsingfors är en samlingsplats för aktiva människor med intresse för dans, dräkter, lekar, musik, sång och folklivsforskning.

Bekanta dig närmare med föreningens kurser och våra sektioners aktuella verksamhet.

Läs närmare om kursutbudet under Aktuellt och under de olika sektionerna.

Dräktbyrån ger dig information om folkdräkter och material till dem.

Bekanta dig gärna med tidskriften Laboratorium för folk och kultur.

Till Brages verksamhet hör också kurser, seminarier och publikationer.