FOLKDANS OCH LEK FÖR BARN

För barn 5-8 år hösten 2018
torsdagar kl. 17, start 25.10

FOLKDANS OCH LEK FÖR BARN 5-8 ÅR

Hösten 2018 på Brage

Kom med och dansa, lek och sjung

   

Dansen kombineras med sång och lek i en glad gemenskap.
Sånglekar, enkla folkdanser och andra danser, sånger och rytmiska lekar.

 

  Torsdagar Kl. 17-18 på Brage, Kaserngatan 28, 3. vån.

25.10—29.11 2018 (6 ggr)

Pris  20€ (syskonpar 30€)

 

Ledare: Emma Småros och Kenneth Mattila

Anmälningar och förfrågningar

senast 18.10 till kansli@brage.fi

 

      
 

 

Välkommen till Föreningen Brage, föreningen för finlandssvensk folkkultur!

Föreningen Brage i Helsingfors är en samlingsplats för aktiva människor med intresse för dans, dräkter, lekar, musik, sång och folklivsforskning.

Bekanta dig närmare med föreningens kurser och våra sektioners aktuella verksamhet.

Läs närmare om kursutbudet under Aktuellt och under de olika sektionerna.

Dräktbyrån ger dig information om folkdräkter och material till dem.

Bekanta dig gärna med tidskriften Laboratorium för folk och kultur.

Till Brages verksamhet hör också kurser, seminarier och publikationer.