Tradition och innovation - föreläsning fre 15.2.kl. 15

att använda konst och folkkultur i forskning och undervisning, föreläsning på engelska med musikern, folkloristen och pedagogen SIMON POOLE

Simon Poole (Chester University):

Tradition and Innovation: Using Art and Folk Culture in Research and Teaching (Tradition och innovation: att använda konst och folkkultur i forskning och undervisning)

 

Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade av hur folkkultur kan vara en aktiv resurs i dagens samhälle. Simon Poole är pedagog, folklorist och musiker. I sin föreläsning kommer han att undersöka mötet mellan tradition och innovation i sångskrivande via fallstudier. Han diskuterar även fruktbara sätt att använda konst och folkkultur i forskning och undervisning – och varför kreativa metoder är så användbara inom pedagogiken.

***

 

Simon Poole is Programme Leader for the MA Creative Practices in Education at Chester University; Senior Lead in Cultural Education and Research at Storyhouse; Director of Research for 'Lapidus International'; Researcher at RECAP and the International Thriving at Work Centre. Current work focuses on: cultural democracy; creative pedagogy; intercultural use of music; informal songwriting; and arts, and crafts, based initiatives. He has worked in 12 countries developing research initiatives and presenting interactive vocal performances.

 

  1. Öppen föreläsning, inget inträde, servering
  2. Föreläsningens språk är engelska
  3. Anmäl dig gärna före 12.2.19 till kansli@brage.fi

Föreläsningen ordnas i samarbete av Brages sektion för folklivsforskning, folkmusiknätverket Lirarna och Martin Wegelius-institutet

 

 

 

***

 

 

 

 

Välkommen till Föreningen Brage, föreningen för finlandssvensk folkkultur!

Föreningen Brage i Helsingfors är en samlingsplats för aktiva människor med intresse för dans, dräkter, lekar, musik, sång och folklivsforskning.

Bekanta dig närmare med föreningens kurser och våra sektioners aktuella verksamhet.

Läs närmare om kursutbudet under Aktuellt och under de olika sektionerna.

Dräktbyrån ger dig information om folkdräkter och material till dem.

Bekanta dig gärna med tidskriften Laboratorium för folk och kultur.

Till Brages verksamhet hör också kurser, seminarier och publikationer.