Kulturens byggstenar

Festskrift till Anna-Maria Åström 15 september 2011. Denna hyllningsskrift till sektionens långvariga och dynamiska medlem Anna-Maria Åström ingick i serien Brages årsskrifter (Brages årsskrift 2007-2011).

 

 

Finlandssvenska dräktboken

Finlandssvenska dräktboken behandlar den finlandssvenska bygdedräktsrörelsen som inleddes med att föreningen Brage tog som sin uppgift att återuppliva och föra vidare det svenska folkkulturella traditionsarvet i Finland. Sedan folkdräkten återinfördes har cirka hundra år förflutit men folkdräkterna är populära ännu i dag. Tillverkning och bruk beskrivs i detalj samt på - och avklädningen av folkdräkten. I boken ingår också historia, uppgifter om material, sömnadsbeskrivningar och detaljritningar. Alla dräkter presenteras ortsvis i kort text och bild. Det är frågan om hela 186 dräktvarianter. Boken har utarbetats av Brages dräktsektion under ledning av textillärare Karin Thylin-Grönlund.
 

Brage 100 år – Historik

Arv – Förmedling - Förvandling 
En okonventionell föreningshistorik där tolv kulturforskare analyserar valda teman ur Brages liv och varaktighet med blick för traditionen som en spänning mellan kulturarv och kreativitet, frihet och begränsningar. Brages självförståelse inrymmer dock även ett kollektivt minne bevarat i erfarenheter, föreställningar och bilder.
Rikt illustrerad.
Redaktion: Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist.