Helsingforslåtar (2003)

I Helsingforstrakten verkade fyra förnäma fiolspelmän;
Oiva Finér (1900–1972), Åke Långberg (1904–1967), Frans Svahn (1904–1972) och Gunnar Granroth (1901–1964). De var alla notkunniga och tekniskt skickliga musiker. Tillsammans utgjor de kärnan i musiken för Finlands Svenska Folkdansring, och var för sig spelade de för Brages danslag. De hölls inte för “genuina spelmän” och deras låtar finns inte “insamlade” i folkkultursarkiv och spelmansinstitut. Då spelmans-musiken blev aktuell på 1970-talet samlade Åke Grandell in det som fanns av noter efter spelmännen och ur de samlingarna har Brages spelmanslag valt ut 25 låtar.

I några fall är det fråga om egna kompositioner men det mesta är traditionella låtar från ett stort geografiskt område; onekligen speglar detta de täta nordiska träffarna. I en del fall fanns musik för två eller tre fioler, några arrangemang kom till under övningsperioden och ett dussin, nio med gästande blåsare, är skrivna av Börje Gröning för detta projekt.