Då föreningen Brage grundades 1906 inrättade man en blandad kör, ett folkdanslag och en teatergrupp. Föreningen fick så småningom behov av en orkester som skulle kunna ackompanjera vid större uppträdanden. De musiker som tillfälligt hoppat in som orkestermusiker vid Brages fester och tillställningar beslöt år 1922 att grunda en ny sektion, som fick namnet Brages stråkorkester.

I orkesterns stadgar skrevs in att den även skulle spela verk ur den klassiska musikrepertoaren. Repertoaren av arrangerad folkmusik för stråkorkester var så liten att man måste spela annat också  för att orkesterarbetet skulle bli meningsfullt. Orkestern tog dock folkmusiken till sitt hjärta, och personer som kände varmt för Brages målsättningar skapade en hel repertoar av arrangemang av folkmusik eller nya kompositioner i folklig stil, bl.a. Victor Novácek, John Rosas, Alfred Anderssén, Albin Öfverlund och Greta Dahlström. 

Brages stråkorkester har under hela sin verksamhetstid dels deltagit i Föreningen Brages gemensamma uppträdanden, dels haft egna projekt. Så är det också i dag. Under de senaste åren har orkestern haft många samarbetsprojekt med församlingarna i huvudstadsregionen. Orkestern har tillsammans med körer uppträtt med större verk eller bidragit med orkestermusik vid högmässor eller andra församlingstillfällen. Orkestern samarbetar regelbundet med andra orkestrar i södra Finland som hör till Finlands svenska sång- och musikförbund.