Föreningen Brage

Föreningen Brage i Helsingfors grundades 1906 för att bevara och vårda den finlandssvenska folkkulturen, genom sång och dans, senare även dräkter...

Föreningen Brage i Helsingfors grundades 1906 för att bevara och vårda den finlandssvenska folkkulturen, genom sång och dans, senare även dräkter. Brages dräktbyrå grundades 1907. Två år senare bildades en dräktkommitté (senare dräktsektion) vars uppgift var att beskriva och rekonstruera folkdräkter.

År 1922 skickade Brage ut en kallelse till olika föreningar och hembygdsorganisationer i Svenskfinland. På dräktkongresserna 1922 och 1923 drog Brage och representanter från bygderna upp riktlinjer för förverkligandet av folkdräktsidén: En regelrätt fältforskning, studie av gamla dokument och inventering av tygprov och klädesplagg. Det systematiska och omsorgsfulla dräktarbetet hade inletts på allvar.

Tillsammans med lokala kommittéer utarbetades en kvinno- och mansdräkt för varje svensk- och tvåspråkig socken. Modelldräkter tillverkades och dräkthäften med beskrivningar utarbetades. Dräktbyrån hade en viktig roll som övervakare samt förmedlare och tillverkare av olika dräktmaterial- och -delar. Det fanns ett stort behov av rådgivning i dräktfrågor, år 1987 anställdes en dräktkonsulent.

Under forskningsresorna samlades en stor mängd tygprover och allmogeplagg daterade mellan 1750 och 1850. De utgör grunden i Brages dräktmuseum tillsammans med modelldräkterna. Valda helheter ur samlingen är sedan 1991 utställda på dräktbyrån. Det är ett viktigt materiellt och immateriellt kulturarv som Brage förvaltar.