Inspelningar

 

Nowells ringing (2008) 

Med julsånger från olika länder och tidsperioder.
Änglar som sjunger ut sin glädje om Jesusbarnets födelse förekommer i många julsånger och -psalmer. Kammarkören Idun vill med denna jul-cd med julsånger från många sekel och länder ge lyssnaren en känsla av att träda in i en kyrka till julsångsfirande där musiken växlar mellan sånger som kunde ha framförts av hela församlingen och rena körsånger och orgelmusik. En sång full av glädje – en carol – är det ljuvaste vi kan ge Jesusbarnet.
I det stora urvalet finns bland annat The Angels' Carol, Christmas Night, Joseph et Marie, In dulci jubilo, On hanget korkeat, nietokset, Velkommen igen, Guds engle små, Härlig är jorden och många fler.
På skivan medverkar även Dag-Ulrik Almqvist på orgel.

 

Echoes (2001) med naturen som tema 

Naturen i både Finland, Norden och det övriga Europa är den gemensamma nämnaren för skivans 23 sånger, som sjungs på nio språk och framförs dels a capella, dels till instrumentalackompanjemang. Echoes syftar på de ekon som naturen lämnar i oss, de känslor och stämningar som den väcker. Sångerna spänner över en tidsperiod från 1500-talet fram till våra dagar och rör sig bl.a. vid hav, på äng, i skog och på berg. Av tonsättarna kan nämnas di Lasso, Mozart, Alfvén och Britten. I sånghäftet finns uppgifter om sångerna på svenska, finska och engelska.
 

Nowell sing we! (1998)

Skivan innehåller 25 julsånger på åtta olika språk och innehåller sånger från 1000-talet fram till vår tid. Här finns Piae Cantiones, engelska carols, nordiska julsånger, franska folkliga sånger, italienska sånger och ren sakral musik. Sångerna växlar från det glada och musikantiska, över det lågmälda och romantiska, till det mera högtidliga. Här presenterar kören för första gången Bepi De Marzi, den italienska tonsättaren, vars sånger kören i hög grad har tagit till sig bl.a. på grund av deras sångbarhet.