Om folklivssektionen

 

Brages sektion för folklivsforskning startade i december 1921. Det huvudsakliga syftet med denna vetenskapliga sida av föreningen Brage är att utforska och sprida kunskap om finlandssvensk kultur i ett brett nordiskt perspektiv.

Verksamheten består bland annat av att arrangera seminarier, föreläsningar och exkursioner i närområdet. Vi riktar oss både till en akademisk publik och den kulturvetenskapligt intresserade allmänheten.

Sektionens viktigaste fortgående uppgift är att ge ut den kulturvetenskapliga tidskriften Laboratorium för folk och kultur