Publikationer

Folklore i Svenskfinland

Under hela 1990-talet har Folkdanslaget Brage arbetat med att skapa programhelheter för scen som bygger på den finlandssvenska allmogetraditionen, om olika situationer i livet, om fest och vardag. Dansföreställningar, med detta nu inspelade material på DVD, har hållits i Helsingfors, Jakobstad, Vasa, Åbo och Borgå och på flera olika ställen utomlands. De danser, musikstycken, sånger och lekar som ingår i danslagets repertoar är till stor del traditioner från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De flesta finlandssvenska traditioner som finns bevarade från 1800-talet upptecknades i början av 1900-talet av enskilda personer. Programhelheterna är inte uppbyggda av enskilda danser utan avspeglar ett innehåll med en ”röd tråd”, helheterna har en handling och ett motiv som ännu idag kan igenkännas om än sakinnehållet ser litet annorlunda ut. 

Traditioner kring bröllop i Österbotten har alltid intresserat föreningen. Österbottniskt bondbröllop har uppförts av Brage på olika orter i Svenskfinland och till olika jubileum i föreningen.  På denna DVD finns två inspelade dansprogram som skildrar bröllopstraditioner i Österbotten. I programmen ingår ceremonier kring bl.a. skyldighetsdanser och då brudparet dansas ur ungdomslaget och in i det gifta ståndet, och därefter hurras.

Folklore i Svenskfinland DVD  25€

 

45 Folkdanser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans- och musikinstruktioner

 

Österbottniskt bondbröllop