Pukumuseo

 

Föreningen Brage ylläpitää pukumuseota vuodesta 1921 lähtien. Esineet ovat peräisin ruotsinkieliseltä maaseudulta noin 1750 – 1850 -luvulta. Yngvar Heikel (1889-1956) keräsi esineet ja tietoa puku- ja tanssitraditiosta 1840- ja 1850-luvulla syntyneiltä paikallisilta. Alun perin esineitä oli noin 300 ja nyt museosta löytyy 410 luetteloitua esinettä. Pukutyö aloitettiin Bragella jo 1907, jolloin kansantanssijat tarvitsivat esiintymisasuja, mutta systemaattista tutkimusta ei vielä silloin tehty.


Museon lisäksi löytyy pukuarkisto, joka koostuu suurelta osin materialista, joka kerättiin pukurekonstruointien yhteydessä 1922-23. Tähän sisältyy myös noin 2000 kangasnäytettä. Pukutyön yhteydessä Brage valmistutti noin 150 mallipukua, niin kutsuttu B-sarja.

BRAGES DRÄKTMUSEUM
Katalog av Yngvar Heikel


Museokatalogi sisältää kuvaukset ja kuvia yli 400 esineestä Bragen pukumuseossa. Kirja julkaistiin tammikuussa 2018 ja on myynnissä pukutoimistolla.