Verksamhet

 

Dansundervisning våren 2023


Danslagen övar torsdag kvällar på Brage, Kaserngatan 28

Miniorerna (3-6 åringar): kl. 16.50-17.30      - Terminen börjar to 19.1.
  
Instruktör Jenina Nyström (040 148 7879)

Seniorerna kl. 18.30-20.30                           - Terminen börjar to 12.1                

Instruktörer Johnny Sved (0400 967 648) och Eivor Wallinvirta (050 360 7530)

Ledande spelman Anders Backman

Verksamheten går på svenska, men det är välkommet att tala alla språk!!