Verksamhet

 

Dansundervisning
Danslagen övar torsdag kvällar på Brage, Kaserngatan 28

Miniorerna (2-5 åringar): kl. 17.45-18.15
Juniorerna (6-10 åringar): kl. 16.45-17.30
Instruktör Jenina Nyström (040 148 7879)

Seniorerna kl. 18.30-20.30
Instruktörer Johnny Sved (0400 967 648) och Eivor Wallinvirta (050 360 7530)

Ledande spelman Anders Backman

Verksamheten går på svenska, men det är välkommet att tala alla språk!!

Hösten 2020

 

3.9            Höstens första övning (seniorer)
24.9          Höstens första övning (Juniorer och miniorer)

 

 

Fester
 

Festivaler
NORDLEK 2021 i Tammerfors 20-25.7.2021

Uppvisningar