Tidtabell 2023

Utställningen FOLKDRÄKT visas 2023 i Helsingfors, Mariehamn och Kristinestad.Läs mera »

Hundra år av organiserat dräktarbete

Folkdräkten, eller bygdedräkten, visar hur man genom målmedvetenhet och samarbete har skapat en särpräglad dräktkultur. I en allt mer modern och föränderlig värld i slutet av 1800-talet...Läs mera »

Föreningen Brage

Föreningen Brage i Helsingfors grundades 1906 för att bevara och vårda den finlandssvenska folkkulturen, genom sång och dans, senare även dräkter...Läs mera »

Samarbete

Bygdedräkterna rekonstruerades i samarbete med lokala aktörer. Brage tog initiativ, organiserade och ledde arbetet, men utan lokalbefolkningens stöd...Läs mera »

Tidtabell

Lovisa stads museum...Läs mera »