Dräktmuseum

 

Föreningen Brage upprätthåller sedan 1921 ett dräktmuseum av originala allmogeplagg från svenskbygderna, i huvudsak från tiden ca 1750 – 1850.Föremålen insamlades av fil.mag. Yngvar Heikel (1889–1956) under forskningsresorna då han tecknade upp dräkt- och danstraditioner efter sagesmän födda på 1840- och 1850-talen. Omfattningen var från början ca 300 klädesplagg, i dag 410 nummer. Det är denna s.k. A-serie som nu katalogiserats. - Dräktarbetet inom Brage hade börjat redan 1907, då folkdansarna behövde uppvisningsdräkter, men någon systematisk forskning bedrevs inte.

En pendang till museet utgör Dräktarkivet, det främsta materialet för rekonstruktionen av bygdedräkterna åren 1922–23. Det består av Heikels uppteckningar, besvarade frågeformulär, korrespondens med de lokala dräktkommittéer som bildades i bygderna, dräktsektionens protokoll jämte en samling om ca 2000 tygprov.

Heikel skapade termen ”bygdedräkt” och Brage lät sy upp en samling modelldräkter, B-serien med ca 150 prototyper. Publikationsserien Svensk-Finlands Bygdedräkter presenterade de rekonstruerade dräkterna i 8 häften 1952–1986, men arbetet blev oavslutat. En ny bok med samtliga dräkter gavs ut 2008, den ”Finlandssvenska dräktboken”, som även belyser dräktrörelsens historia, arbetets förändrade funktion och metoder jämte råd för vävning, tillskärning, sömnad och dräktbruk.

Vid sidan av Nationalmuseets samling och några större dräktförråd i lokala museer ger Brages samling – genom att den kom till så tidigt – en unik bild av allmogens dräktskick i de svenska kustbygderna före industrialiseringens tid jämte historiska förebilder och stilpåverkan från Sverige. Unika dräkthelheter finns bl.a. från Närpes-Lappfjärdsbygden, Vöråbygden samt dräktdetaljer från Pedersöre-Kronobytrakten.

En tredjedel av samlingen är bind- eller styckemössor, främst från Nyland, likaså mansvästar. Förrådet av dukar, schalar, stickade och virkade plagg, vävda band och mässingsbälten är stort.  (ur Bo Lönnqvist förord till Brages Dräktmuseum, Katalog av Yngvar Heikel)


 

BRAGES DRÄKTMUSEUM 
Katalog av Yngvar Heikel 

Innehåller beskrivningar och fotografier av över 400 plagg från Brages museisamlingar 
Boken gavs ut i januari 2018 och finns till försäljning på dräktbyrån.