A-samling

I Brages A-samling ingår cirka 400 föremål med härstamning från 1700-och 1800-talet. Föremålen är ett resultatet av ett organiserat samlande i finlandssvenska trakter under tidigt 1900-tal. Målet med samlandet var att få in allmogekläder att tjäna som förlaga till dagens folkdräkter.
Aktörer
arkivbildare: Heikel Yngvar
ägare: Föreningen Brage
Ämnesord
museer, folkkultur, folkdräkter, samlade verk, dräkthistoria
Typ
Samling
Media id/signum
A