Brages folkdräkter

Alla Brages folkdräkter har egen detaljerad dräktbeskrivning, mönster och sömnadsinstruktioner samt material till dessa.  Finlandssvenska dräktboken  ger mera information om bakgrunden till folkdräkter samt kort beskrivning av dräkter och sömnader. 

Här kan du läsa allmänt om  kvinnodräktens  och  mansdräktens  uppbyggnad.