Mössor, stycken och rosetter

17.03.2021 kl. 09:43
Dräktmuseet består av 410 katalogiserade föremål varav 104 är bindmössor och 33 spetsstycken.


Vi fortsätter presentationen av samlingens föremål med med bindmössor, stycken och rosetter.

Till bindmössan hör en rosett baktill och ett stycke av spets som omringar ansiktet. En styckemössa består alltså av en bindmössa med ett separat stycke med spets. På grund av spetsstycket kallas bindmössan även för styckemössa. Spetsen kan vara knypplad, av tunn batist, köpt tyllspets, det kan vara goffrerat, dvs veckat och även ibland blånat, för att få det att se vitare ut. Rosetterna är av sidenband som sätts fast i bindmössan med nålar så de går att byta ut.

Av bindmössorna har fem försvunnit, två visade sig vara felnumrerade och en donerats till ett annat museum, således finns det 97 bindmössor kvar i samlingen. Spetsstycken finns 31 kvar i samlingen. Förutom bindmössor och stycken finns två mösstockar katalogiserade men de har senare försvunnit.

#brage #bragedräktmuseum #bindmössa #styckemössa #spetsstycke #styckespets #spets #stycke #knyppling #Mörskom

Följande bindmössor och stycken är från Mörskom och införskaffade samtidigt, man kan anta att dessa stycken använts tillsammans med bindmössorna.

A58. Juni 1922 Mörskom, Kankböle
Vitblommig bindmössa med rosett, 5 veck i vinkel.

 

 

 

 

 

 

A59. Juni 1922 Mörskom Kankböle
Ljusblåblommig bindmössa m. rosett, 6 veck i vinkel.

 

 

 

 

 

 

A 58-A 59 Inköpta från änkefru Amanda Strålman i Kankböle

A60. a, b. Juni 1922 Mörskom Kankböle
Stycken till bindmössor

A61. a, b, Juni 1922 Mörskom Kankböle
Stycke till bindmössa b) sorgstycke

En av dräktkonsultens favoriter är denna granna mössa från Lovisa. A283. 1953 Lappträsk, Labby, Harsböle. Vinröd styckemössa (utan rosett) med broderier, fem veck i vinkel. Gåva av Marita Rosqvist som hittat den på fröken Ina Rosqvists vind i Lovisa.

Läs mera om Brages bindmössor i denna pro gradu http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094049