Praktikant på dräktmuseet.

17.06.2021 kl. 14:11
Sommarpraktikanten Henrietta Lindgren har nu påbörjat sitt arbete på Brages dräktmuseum med stöd av Svenska kulturfondens stipendium för lokalhistorisk praktik.

Sommarpraktikanten Henrietta Lindgren har nu påbörjat sitt arbete på Brages dräktmuseum med stöd av Svenska kulturfondens stipendium för lokalhistorisk praktik. Till hennes uppgift hör att föra in samlingens drygt 400 föremål i en digital museikatalog, som är utvecklad i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbund. Samtidigt går vi igenom samlingarna och kontrollerar att de är rätt numrerade och packar om dem.

Vi började med att inventera söljebältena i samlingarna och placerade dem i en ny låda där de kan sträcka på sig! Oftast är bältet av läder med söljor i mässing men vi har två bälten i museet med ett vävt band och ett med rött tyg under låset.

A339. Söljebälte
Kommentar: B 2,3 cm, H 5 cm. Låset 18 cm, bältets längd 90 cm. Söljebälte, genombrutet mönster i knapplåset, rött kläde under låset. Söljor med hjärt- och stjärnhängen. Ingen stämpel i låset.

A337. Söljebälte
Kommentar: Liten sölja B 0,4 cm, H 3,3 cm. Stor sölja med hänge B 1,2 cm, H 3,5 cm, bältets längd 98 cm. Söljebälte från norra Österbotten på vävt band i blåa nyanser. Alla söljor har haft ett stjärnhänge. Ena låshalvan saknas, bandet slitet.

A336. Söljebälte
Kommentar: Sölja utan hänge. B 0,4 cm, H 2 cm. Sölja med hänge B 1,2 cm, H 3,5 cm, bältets längd 90 cm. Söljebälte från norra Österbotten, på vävt band i bruna nyanser. Flera hängen saknas.

#brage #bragesdräktmuseum #söljebälten #lokalhistoriskpraktik #svenskakulturfonden #praktikant #hembygden #katalogen