Kyrkans föremål. Beskrivande lexikon

Lexikon över svenska kyrkans föremål.

På insidan står det skrivet:
"Till Bo, Tack för Dockskåpsboken. Har en bok om Kyrkliga inventarier jag skrev hälften av.
God Jul! Joakim"

Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Charlotta Hanner Nordstrand
författare: Gunnel Berggrén
författare: Joakim Hansson
donator: Bo Lönnqvist
utgivare: Göteborgs universitet
Ämnesord
historia, ordböcker, Sverige, böcker, kyrkan (institution)
Tid
2015
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E287NOR
Ingår i samlingen
E-samling, böcker