Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta

Doktorsavhandling om museiverksamheten och museer i Finland.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Elina Salminen
utgivare: Jyväskylän yliopisto
Ämnesord
doktorsavhandlingar, etnologi, museer, samlingar, museiföremål, museibranschen
Tid
2011
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E062SAL
Ingår i samlingen
E-samling, böcker