Kvinnliga modedräkter i Vasa 1750-1870 - undersökning av artefakter för lärande i slöjd

Studie om kvinnlig modehistoria i Vasa 1750-1870.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Helena Jern
utgivare: Åbo Akademi
Ämnesord
historia, etnologi, kvinnohistoria, mode, klädesplagg, handarbete och hantverk (aktivitet), pro gradu-avhandlingar
Tid
2008
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492JER
Ingår i samlingen
E-samling, böcker