Kring tiden. Etnologiska och folkloristiska uppsatser

Uppsatssamling av tjugotre finlandssvenska etnologer och folkloristiker. Boken är en hyllning till Bo Lönnqvists 50-årsdagen.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
utgivare: Svenska litteratursälskapet i Finland, Helsingfors
Ämnesord
Finland, historia, etnologi, folkloristik, uppsatser, kultur
Tid
1991
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492ÅST.1
Ingår i samlingen
E-samling, böcker