Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

Historia om spritsmuggling på Östersjön.

På första sidan har det skrivits med bläckpenna:
"Till Bosse med hälsningar från Fredrik"

Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Johan A. Lundin
författare: Fredrik Nilsson
utgivare: Makadam förlag, Göteborg
donator: Bo Lönnqvist
Ämnesord
historia, böcker, Norden, Östersjöområdet, smuggling, brännvin
Tid
2015
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E910LUN
Ingår i samlingen
E-samling, böcker