Kustsvenskarnas dräktskick i Estland

Historia om kustsvenskarnas dräktskick i Estland.
Särtryck ur boken AIBOLAND - ÅBOLAND. Samarbete över havet.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Juta Holst
utgivare: Vammalan Kirhapaino Oy
Ämnesord
historia, estlandssvenskar, böcker, Estland, folkdräkter, smycken, dräkthistoria
Tid
2014
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492HOL.2
Ingår i samlingen
E-samling, böcker