Satakuntalaisia kansallispukuja

Historia om folkdräkter i Satakunta.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Sirkka-Liisa Hakala
författare: Ulla-Kaarina Ijäs
författare: Hannele Suominen
utgivare: WSOY
Ämnesord
Finland, historia, etnologi, böcker, kulturhistoria, folkdräkter, kläder, nationaldräkter
Tid
1985
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492HAK
Ingår i samlingen
E-samling, böcker