Gränsfolkets barn

Historia och bevarandet utav den finlandssvenska identiteten.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Anna-Maria Åström
författare: Bo Lönnqvist
författare: Yrsa Lindqvist
utgivare: Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Ämnesord
Finland, finlandssvenskar, etnologi, böcker, kulturhistoria, minoriteter, språk
Tid
2001
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492ÅST.2
Ingår i samlingen
E-samling, böcker