Folkkulturens skepnader

Dräktskickets historia.

I en av böckerna skrivet med blyerts:
"Till Föreningen Brage
I stor tacksamhet och vördnad från författaren"

Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Bo Lönnqvist
utgivare: Schildts
donator: Bo Lönnqvist
Ämnesord
historia, etnologi, böcker, folkkultur, folkdräkter, dräkthistoria
Tid
1991
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492LÖN.4
Ingår i samlingen
E-samling, böcker