Åländsk odling 2008 -2009

Museibyråns årsbok, Åländsk Odling 2008-2009.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
redaktör: Jan Andersson
redaktör: Chatarina Lönnroth-Sundman
redaktör: Jan-Erik Tomtlund
utgivare: Ålands landskapsregering, museibyrån
Ämnesord
Åland, finska kriget 1808-1809, böcker, museer, odling, socknar
Tid
2009
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492AND.2
Ingår i samlingen
E-samling, böcker