Polskaa ja polkaa puoli vuosisataa

Folkdansens 50-åriga historia och betydelse i Finland.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Eija Vänskä-Sinkkonen
utgivare: Helsingin Kansantanssin Ystävät ry
Ämnesord
Finland, etnologi, böcker, kulturhistoria, folkkultur, musik, hobbyer, mode, folklig dans, polka (danser), polska (danser)
Tid
2014
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492VÄN
Ingår i samlingen
E-samling, böcker