Rahwaan puku = Folk Costume

Folkdräktens historia i Finland.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Ildikó Lehtinen
författare: Pirkko Sihvo
utgivare: Museovirasto, Helsinki
Ämnesord
Finland, etnologi, böcker, kulturhistoria, folkkultur, folkdräkter, textilier, mode, nationalmuseer, klädesplagg, handarbete och hantverk (aktivitet), museisamlingar
Tid
2005
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492LEH.2
Ingår i samlingen
E-samling, böcker