I den folkliga modedräktens fotspår

Studie om bondekvinnors modehistoria i Gamlakarleby socken 1740-1800
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Seija Johnson
utgivare: Jyväskylän yliopisto
Ämnesord
Finland, etnologi, kvinnohistoria, folkkultur, folkdräkter, mode, socknar, dräkthistoria, välstånd
Tid
2018
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492JOH
Ingår i samlingen
E-samling, böcker