Rakas ryijy. Suomalaisten ryijyt

Ryors historia i Finland 1500-1800-tal. Boken innehåller nästan 500 ryor från olika museer i Finland.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Pirkko Sihvo
utgivare: Museovirasto, Helsinki
donator: Bo Lönnqvist
Ämnesord
Finland, historia, böcker, museer, ryor, textilkonst, handarbete och hantverk (aktivitet), tekniker (metoder), museisamlingar
Tid
2009
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E762SIH
Ingår i samlingen
E-samling, böcker