Retorik och praktik, en studie av Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1930

Historia om hemslöjdsrörelsens och Gestriklands hemslöjdsförening.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
utgivare: Uppsala universitet
författare: Rose Ericsson
Ämnesord
historia, Sverige, böcker, hemslöjd, förening, handarbete och hantverk (aktivitet)
Tid
2018
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E769ERI
Ingår i samlingen
E-samling, böcker