Aiboland - Åboland. Samarbete över havet

Projekt mellan Aiboland och Åboland, att jämföra folkkulturen mellan i Estlands och Finlands svenskbygder i Aiboland och Åboland.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
redaktör: Solveig Söberg-Pietarinen
redaktör: Martti Puhakka
utgivare: Åbo museicentral
Ämnesord
Finland, historia, böcker, Estland, landsbygd, textilier, hembygd, textilkonst, handarbete och hantverk (aktivitet)
Tid
2014
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E769SÖB
Ingår i samlingen
E-samling, böcker