Maktspel i kläder. Om det osynligas kulturella anatomi

Historia om kläder, mode och hur kläder har använts i olika tillfällen.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Bo Lönnqvist
utgivare: Schildts
Ämnesord
historia, böcker, kulturhistoria, maktutövning, symboler, kläder, mode, kommunikation, klädesplagg, ritualer, betydelse (viktighet)
Tid
2008
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E902LÖN
Ingår i samlingen
E-samling, böcker