Uniformella förhandlingar. Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008

Historieskrivning om postens uniformer mellan åren 1636-2008.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Marianne Larsson
utgivare: Nordiska Museets Förlag, Stockholm
Ämnesord
historia, Sverige, böcker, post, kläder, mode, uniformer, tjänstedräkter, hierarki, dräkthistoria, genusforskning
Tid
2008
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E902LAR
Ingår i samlingen
E-samling, böcker