En bakgrund till Svensk-Finlands textilarkiv.

Magisteravhandling om hemslöjdsinsamling i Finlands svenskbygder och hur Finlands svenska Marthaförbund arbetade med hemslöjdsinsamlingarna omkring 1900-1939.
Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Maria Ekqvist
utgivare: Åbo Akademi
donator: Maria Ekqvist
Ämnesord
etnologi, nationalism, finlandssvenskhet, textilier, marthor, husmödrar, hemslöjd, förening, pro gradu-avhandlingar
Tid
14.11.2012
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492EKQ
Ingår i samlingen
E-samling, böcker