Dräkten som bär det kulturella arvet

Magisteravhandling om användning av folkdräkten idag i Finland.

Lapp på insidan:
"Hej! Här kommer nu min pro gradu-avhandling.
Sänder räkningen per mail.
God Jul! Annina"

Aktörer
ägare: Föreningen Brage
författare: Annina Ylikoski
utgivare: Åbo Akademi
Ämnesord
etnologi, folkkultur, identitet (självbild), nationalism, folkdräkter, symboler, mode, dräkthistoria, pro gradu-avhandlingar
Tid
2008
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
E492YLI
Ingår i samlingen
E-samling, böcker