Praktikant på dräktmuseet

01.06.2021 kl. 14:28
Sommarpraktikanten Henrietta Lindgren har nu påbörjat sitt arbete på Brages dräktmuseum med stöd av Svenska kulturfondens stipendium för lokalhistorisk praktik.

Sommarpraktikanten Henrietta Lindgren har nu påbörjat sitt arbete på Brages dräktmuseum med stöd av Svenska kulturfondens stipendium för lokalhistorisk praktik. Till hennes uppgift hör att föra in samlingens drygt 400 föremål i en digital museikatalog, som är utvecklad i samarbete med Finlands svenska hembygdsförbund. Samtidigt går vi igenom samlingarna och kontrollerar att de är rätt numrerade och packar om dem.

#brage #bragesdräktmuseum  #lokalhistoriskpraktik #svenskakulturfonden #praktikant #hembygden #katalogen