Aagot Noss och min tid som praktikant på Brages dräktmuseum

25.08.2023 kl. 09:00
I juni och början av juli har min praktiktid varit att katalogisera och digitalisera museets böcker. Det finns nästan 500 olika böcker och de behandlade många olika ämnen som bland annat historia om folkdräkter, handarbete, årsböcker och modehistoria. När jag katalogiserade böckerna stötte jag på en författare som hade skrivit många böcker. Hennes namn är Aagot Noss och hon var en mycket viktig person gällande forskning av folkdräkter.

Aagot Noss var en norsk etnolog och folkdräktsforskare. Hon föddes 9 oktober 1924 och dog 5 april 2015. Noss jobbade på Norsk Folkemuseum i Oslo 1956-1994. Hon gjorde mycket fältarbete i Norge och hon bidrog mycket till forskning och spridning av kunskap om de olika folkdräkterna i Norge. Hennes arbete inom folkdräktsforskning har varit viktigt för Norge och Norden. Hon skrev många artiklar i museets årsbok By og Bygd och hon har dessutom gjort filmer om folkdräkter. Hon var god vän med etnologen Bo Lönnqvist, som har donerat många av böckerna till museets bibliotek (bl.a. böcker av Noss).


I Brages Dräktmuseets bibliotek finns det nio böcker av Aagot Noss och två böcker om henne. Böckerna som Noss har skrivit behandlar främst folkdräkter i Norge och deras betydelse i de olika områdena i Norge. En av böckerna om henne (Folk og klede - skikk og bruk. Festskrift till Aagot Noss) är en årsbok och hyllning till Noss’ pension från Norsk Folkemuseum 1994 med artiklar av många olika etnologer och Noss. Den andra boken, Tradisjonen tru. Om folkdraktgranskar Aagot Noss, är en biografi om Noss och den har hjälpt mig att skriva denna blogg om henne.

Hittills har det varit roligt och intressant att ha fått katalogisera museets böcker. Jag har fått se hur mycket som har skrivits inom etnologi och modehistoria. Det har varit intressant att få veta att Noss har varit viktig för folkdräktsforskning och att hennes böcker fanns på museet. Om man är intresserad att läsa om Noss’ liv rekommenderar jag boken Tradisjonen tru. Om folkdraktgranskar Aagot Noss av Anne Lognvik. Boken är dock på norska, men det är inget svårt språk att läsa om man redan kan svenska.

Det har också varit intressant att få se hur mycket som har skrivits om folkdräkter. När jag har katalogiserat har jag fått se böcker om folkdräkter från många länder som Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland, England, Rumänien, Ungern, Sverige, Norge, Danmark, Island och många fler. Det fanns omkring 500 böcker. Ett tiotal av dem var så gamla och sköra att de måste bevaras i bokhyllans skåp. Böckerna följer det allmänna bibliotekens klassifikationssystem KAB. De flesta av böcker hör till kategorin etnologi och kulturantropologi (49.1 och 49.2). Bokhyllan blev färdig i början av juli och vi lyckades få mer utrymme i hyllan för fler böcker i det högra övre hörnet. Efter att ha fått färdigt katalogiserat böckerna fortsatte vi med att gå igenom de kvinnliga folkdräkterna i Svenskfinland, som också var ett intressant och roligt arbete.

För övrigt tycker jag att det har varit riktigt trevligt och lysande att ha fått göra min praktik denna sommar på Brages Dräktmuseum. Personalen har varit mycket trevlig och mina arbetsuppgifter har varit bra. Nathalie Kjellman, den andra praktikanten, och jag har jobbat bra tillsammans och vi har kunnat fördela arbetsuppgifterna bra sinsemellan. Arbetstiderna har dessutom varit lugna och jag har inte alls behövt stressa. Min praktik på Brage har varit en bra upplevelse för mig och jag har haft en bra sommar där.

Karl Heikkilä

 

Litteratur:

Bing, Morten och Steen, Hege 1994: Folk og klede - skikk og bruk. Festskrift till Aagot Noss. Oslo.

Lognvik, Anne 2016: Tradisjonen tru. Om folkdraktgranskar Aagot Noss. Oslo.