Yhdistys

16.04.2022 klo 17:19
Föreningen Brage perustettiin Helsingissä 1906 säilyttämään ja vaalimaan suomenruotsalaista kansankulttuuria, aluksi laulua ja tanssia, myöhemmin myös pukuja...

Föreningen Brage perustettiin Helsingissä 1906 säilyttämään ja vaalimaan suomenruotsalaista kansankulttuuria, aluksi laulua ja tanssia, myöhemmin myös pukuja. Bragen pukutoimisto perustettiin 1907. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin pukukomitea (myöhemmin pukujaosto), jonka tehtävänä oli kansallispukujen tutkiminen ja kokoaminen.

Vuonna 1922 Brage lähetti kutsun Suomen ruotsinkielisille yhdistyksille ja kotiseutujärjestöille. Pukukongresseissa 1922 ja 1923 Brage ja seutujen edustajat luonnostelivat suuntaviivat kansallispukuidean toteuttamiseksi: laajaa kenttätutkimusta, vanhojen asiakirjojen tutkimusta ja kangasnäytteiden ja vaatekappaleiden luettelointia. Järjestelmällinen ja perusteellinen pukutyö oli aloitettu tosissaan.

Paikalliskomiteoiden kanssa laadittiin naisen ja miehen puku jokaiselle ruotsin- ja kaksikieliselle pitäjälle. Mallipukuja valmistettiin ja laadittiin pukuvihkoja kuvauksineen. Pukutoimistolla oli tärkeä rooli valvojana sekä erilaisten pukumateriaaleiden ja puvun osien välittäjänä ja valmistajana. Neuvontaa pukuasioissa kaivattiin kovasti, vuonna 1987 palkattiin kansallispukukonsultti.

Tutkimusmatkojen aikana kerättiin suuri määrä kangasnäytteitä ja rahvaan vaatekappaleita ajalta 1750-1850. Ne ovat Bragen pukumuseon pohjana yhdessä mallipukujen kanssa. Pukutoimistossa on ollut vuodesta 1991 lähtien näytteillä valikoituja kokonaisuuksia kokoelmasta. Brage hallinnoi tärkeää aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.