ÖVNINGAR OCH KONSERTER INHIBERADE

19.05.2020 kl. 18:00
Som alla andra organisationer drabbbas Brage hårt av alla de begränsningar som nu råder i Finland.
Det betyder att alla regelbundna övningar och träffar som normalt hålls varje vecka på Brage är inställda tills vidare.

En rad planerade konserter, möten, kurser och workshops mm nu under våren inhiberas i detta skede och flyttas i bästa fall till hösten.

Här följer en lista med alla planerade evenemang som inhiberas och senareläggs

Föreningens vårmöte  26.3
Mötet flyttas och kommer att hållas så fort
det med hänvisning till medlemmarnas hälsa är tryggt att ordna.

Välgörenhetskonsert 28.3 till förmån för barnhemmet Peeteli i Tallinn
Arrangörerna försöker genomföra konserten i höst
 

Folksångskurs 3-4.4 med Marianne Maans och Juulia Salonen. Kursen ordnas i höst om möjligt. Nytt datum meddelas så snart som möjligt
 

Fullt med folk 17-18.4  workshop för barn på Brage
Workshopen genomförs i september. Nytt datum meddelas så snart som möjligt

Konsert i G18 22.4 med folkmusiker från Artemis på Leros, Brages spelmanslag och Danskompassen

Konsert i Grand i Borgå 24.4 med folkmusiker från Artemis på Leros, Öst-Nylands spelmansgille och ungdomsgruppen HålliGång
Besöket av spelmännen från Artemis på Leros skjuts upp. Möjligen går det att ordna besöket i höst eller så skjuts det upp med ett helt år.
 

Kammarkören Iduns vårkonsert 13.5