Dagboken som kulturhistorisk nyckel

28.09.2021 kl. 13:26
Jubileumsseminarium på Brage fredag 15.10 kl. 14-17

 

Sektion för folklivsforskning firar 100 år sedan sitt grundande. I år firar även Föreningen Brages eldsjälar och inspiratörer professor emeritus Bo Lönnqvist och professor emerita Anna-Maria Åström jämna bemärkelsedagar. Vi hyllar jubilarerna med ett seminarium tillägnat dagboken som kulturhistorisk nyckel.

Anmälan för 12.10 till kansli@brage.fi

(obs! ev. begränsat antal deltagare)

 

PROGRAM

14:00 – 14:15                        Inledning

14:15 – 14:45     Docent Iréne Flygare (Uppsala): ”Vår värld är en teater” och andra meddelanden från rusthållaren Anders Persson. Folkligt skrivande och den kollektiva biografins möjligheter

14:45 – 15:15     Prof. Fredrik Elgh (Umeå): Pehr Stenbergs levernesbeskrivning –fascinerande tidsmaskin & spännande utmaning.

15:15 – 15:30                        PAUS

15:30 – 16:00     Prof. Johanna Ilmakunnas (Åbo): Adelns dagböcker på 1700-talet.

16:00 – 16:30     Prof. Anna-Maria Åström & Prof. Bo Lönnqvist

16:30 – 17:00     Musikalisk avslutning - Brages spelmanslag