Lekkurs

22.11.2022 kl. 14:24
Lek, sång och dans för 4-9-åringar

Dans, sång och lek för 4–9-åriga i julmellandagarna

Tis-fre 27–30.12 , alla dagar kl. 10-11

Vid behov en andra grupp kl. 11.30-12.30

Avslutning lör 31.12 kl. 12.30

Avslutningen besöks av Finlands Lucia och lekkursbarnen får dansa i folkdräkt

Kursavgift: 40 € (syskonpar 60 €) - Anmälan (senast 20.12) till kansli@brage.fi