Musikcafé 22.3 kl. 15

15.03.2023 kl. 16:17
Ett musikaliskt föredrag om visartisten Bosse Österberg

Patrick ”Pata” Eriksson från Visans Vänner presenterar i ord och toner den nyligen utkomna boken om humoristen, visartisten och konstnären
Bosse Österberg (1942-2019).

Ett ”musikaliskt föredrag” om Bosse Österberg och hans konstnärskap. Vi får höra ett urval av Bosses visor och boken kan köpas till specialpris  vid konserten.

Gratis inträde - frivillig kaffeavgift