Musikcafé 26.4 kl. 15

12.04.2023 kl. 09:45
Sofia Joons Gylling, stråkharpa, fiol och sång -
Visor och folkmusik med kopplingar till svenskbygden i Estland
Sofia Joons Gylling, född i Sverige, fick i samband med Estland självständighet 1991 upp ögonen för sina estniska och estlandssvenska rötter och flyttade till Estland. Här lärde hon känna folkliga koralmelodier, stråkharpan som instrument och laikarna (lekarna) som spelades på dem till dans eller sjöngs. Efter närmare tjugo år i Estland och ett par år i Stockholm flyttade Sofia till Helsingfors med sin familj. I dag är hon doktorand vid Åbo Akademi, där hon tittar närmare på hur estlandssvensk identitet skapats med hjälp av olika visrepertoarer.

VÄLKOMMEN !

Gratis inträde - frivillig kaffeavgift