Praktikplats

13.04.2023 kl. 15:14
Sök praktikplats på Brages dräktmuseum!

Praktikplats på Föreningen Brage                             

Föreningen Brage erbjuder en praktikplats för en studerande i museala ämnen. Arbetet innebär digitalisering av samlingarna och utförs på Brages dräktmuseum sommaren 2023, med möjlighet till förlängning. Skicka in din fritt formulerade ansökan senast 30.4!

Brages dräktmuseum och samlingar

Föreningen Brage upprätthåller sedan 1921 ett dräktmuseum, i huvudsak allmogeplagg från ca 1750 – 1850. A-serien insamlades av fil.mag. Yngvar Heikel (1889-1956) under forskningsresorna då han tecknade upp dräkt- och danstraditioner på 1920-talet. A-serien som består av ca 410 nummer har digitaliserats, dvs. fotograferats, märkts, packats om och förts in i en digital katalog under 2021-2022. Brages B-serie består av modelldräkterna som syddes upp från 1920-talet då man gjorde beslut om folkdräkterna på de svenska och tvåspråkiga orterna i Finland. Inkommande sommar 2023 fortsätter digitaliseringsarbetet med B-serien. Föreningen Brage har tagit i bruk Katalogen som är ett användarvänligt katalogiseringsprogram. Katalogen har utvecklats av med Finlands svenska hembygdsförbund, FSH, tillsammans med Webbhuset.

Föreningen Brage förvaltar ett viktigt materiellt kulturarv. De rekonstruerade bygdedräkterna har en stor betydelse för den finlandssvenska lokalkänslan, som festdräkter inom kulturella samfund som dans-, musik- och sånggrupper, hembygds- och marthaföreningar. Inom hemslöjden har dräkterna från början spelat en central roll. I dag är Brages samling även undervisning- och utställningsobjekt för bl.a. utbildning i hantverk, design och textilkonservering och inspiration för mode och formgivning, även bland finskspråkiga.

En del av museet utgör Dräktarkivet, det främsta materialet för rekonstruktionen av bygdedräkterna. Det består av Heikels uppteckningar, besvarade frågeformulär, korrespondens med de lokala dräktkommittéer som bildades i bygderna, dräktsektionens protokoll samt en samling om ca 2000 tygprov. Även det här materialet kommer att skannas in och sättas i Katalogen.  Så fort Katalogens Finna-koppling blir verklighet, är Brages kulturarv lättare tillgängligt för alla intresserade, för tillfället är den digitala Katalogen tillgänglig på föreningens hemsida brage.fi.

Praktikantens uppgifter

Praktiken sker på Brages Dräktmuseum som finns i Föreningens Brages utrymmen på Kaserngatan 28 i Helsingfors. Uppgifterna kan delvis även utföras på distans. Arbetet utförs självständigt med stöd av Brages folkdräktskonsult. Praktikperioden är 3 månader och omfattar 30 h arbete per vecka, i medeltal 6 h per dag.

  • fotografering av B-seriens dräktdelar
  • katalogisering av B-serien i den nätbaserade Katalogen
  • arbete med föremålen som ansluter sig till digitaliseringen, ompackning och märkning av föremålen.
  • Uppdatering av det pågående arbetet i sociala medier, Instagram och FB samt på Brages hemsida

Vi uppskattar initiativförmåga, självständigt arbete, intresse för materiell kultur och allmogeföremål. Vi önskar att praktikanten har en god svenska och folkdräkts-  och textilkunskap ses till sökandes fördel.

Rekrytering av praktikant

Information om en ledig praktikantplats Brages Dräktmuseum finns på Brages hemsida och sprids via sociala medier samt skickas till studerande i museiämnen. Skicka in din frittformulerade ansökan per e-post draktbyra@brage.fi senast 30.4.2023. Berätta om dig själv, varför du är intresserad av praktiken, dina studier, tidigare sommarjobb och hantverksintresse samt när du kan påbörja praktiken. Vi kallar 2-3 personer på intervju vecka 18, på plats eller på Teams. Praktikanten ansöker själv om stipendium för praktiken t.ex. från Svenska Kulturfonden och praktiken kan påbörjas då beslut om stipendium fåtts. Praktikstipendiet beviljas för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Läs mera om kriterier och beviljandet av stipendiet för Lokalhistorisk praktik på kulturfondens sida.

Henrietta Lindgren utförde en praktik i 12 månader på dräktmuseet 2021-2022.