Lekkurs

09.11.2023 kl. 11:04
Traditionella ringlekar, sång och lek för 4-9-åringar

Dans, sång och lek för 4–9-åriga mellan Nyår och Trettondagen

Tis-fre 2.1–5.1.2024,  alla dagar kl. 10-11.30
Vid behov en andra grupp kl. 11-12.30

Avslutning lör 6.1 kl. 13.00

Avslutningen besöks av Finlands Lucia och lekkursbarnen får dansa i folkdräkt

Kursavgift: 40 € (syskonpar 60 €) - Anmälan (senast 20.12) till kansli@brage.fi